Archivo para 28 marzo 2012

Formació professional en dies de vaga i atur generalitzat

A les portes dels 6 milions d’aturats, mentre ens intenten colar l’enèssim gol per l’esquadra als treballadors – amb una reforma laboral que dinamitarà tot dret laboral (deixem-nos estar d’eufemismes) – i en la vigília de la vaga general que més mobilitzarà a la població de l’estat, parlem de la formació professional. Per les persones que volen solucions, cal veure si és possible de col·laborar – entre totes les instàncies que hi participen – en la possibilitat de fer-nos forts en l’assessorament de les persones que més patiran els ajustos i re – ajustos que ens van sotmetent. Estic pensant en que tots els patim aquests re – ajustos, ja que és l’estat del benestar és el que se’n ressent!! Però no deixo de pensar, sobretot, en els joves i en les persones que no disposen de formació ni qualificació professional alhora d’afrontar la recerca de feina. Si ja era difícil en el passat, el bloqueig general actual en les empreses i tots els temors estructurals i cojunturals, que no fan més que ampliar-se, converteix la situació en una ampliació de sensacions que els més vulnerables. Per això cal re – pensar els recursos per donar en primer lloc una orientació i recursos en poder disposar d’una xarxa que ajudi als joves i persones que no accedeixen a l’ocupació en poder generar-los possibilitats.

En segon lloc cal iniciar el repte de possibilitar ofertes formatives atractives i adaptades a les possibilitats reals del mercat laboral, però pensant també en un alumnat que està inflat de tecnologies i que haurà saturat en poc temps els pocs sectors de nous jaciments. Cal augmentar la competitivitat de tots els sectors de la formació professional com a factor clau per a la millora dels processos conduents a la millora de l’ocupabilitat, i no només a una certa sensació d’esdevenir en una obligatorietat d’una formació com a cangur pels aturats en franca crisi.

vegeu a continuació l’observatori de la FP a Barcelona i un continu de recursos que ens caldrà conèixer:

http://www.fundaciobcnfp.cat/fp/observatori-fp-2

i accediu a algunes notícies del numero especial monogràfic d’educaweb; perquè vegem que no tot és negatiu, i quines portes ens cal obrir:

http://www.educaweb.com/noticia/2012/03/26/gobierno-aprueba-nuevos-titulos-fp-transporte-carretera-animador-audiovisual-caracterizacion-maquillaje-15393.html#utm_medium=email&utm_source=formacion-profesional&utm_campaign=monograficos&utm_content=&utm_term=

Anuncios

Taller joventut i autobiografia

“en los años de la madurez pocos hombres saben, en el fondo, cómo han llegado a sí mismos, a los propios placeres, a las propias concepciones del mundo, a la propia mujer (…). Algo ha actuado en ellos como un papel matamoscas”. Robert Musil.

“se debe empezar a perder la memoria, aunque sólo sea fragmentos de recuerdos, para entender que en ella consiste nuestra vida. Sin memoria la vida no es vida. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestro sentimiento, incluso nuestra acción”. Duccio Demetrio, la autobiografía como curación de uno mismo,1995, paidos

CONTINGUTS DEL TALLER:

RECERCA DE TEMÀTIQUES O CATEGORIES:

EL JO: EL DOLOR. L’EXPERIÈNCIA. LA VIVÈNCIA. EL RISC I LA POR:

Incapacitats i barreres.
Il·lusió i rencor.
Dificultat i senzillesa.
Confusió i claredat.
Risc i por.
Abandó i tensió.
Seguretat i dubte.
Interès i avorriment.
Perseverança i derrota.
Confiança i derrota.

METODOLOGIA DEL TALLER:

Des d’una metodologia dialògica i evidentment oral fomentant la reflexió, intentarem disseminar tots els coneixements que es poden extreure de tot el saber inclòs en l’autoconeixement, i de totes les reflexions que ens calen per poder-lo desenvolupar. Alguns dilemes que hem mencionat ja ens donaran pistes, i les propostes que seguirem a partir d’aquí ens permetran obrir pas a un debat i una sèrie de preguntes sobre aquests temes que cito a continuació:

A) Caràcter inefable del jo i de la pròpia virtud i el sentit de vida.
B) Dialèctica i oralitat, per l’acció: del jo i el ser al fer. (“para ser capaz de hacer algo, uno debe ser algo”).
C) Qui sóc? Idees de nosaltres mateixos. Som singulars i únics.

Els alumnes hauran de realitzar un escrit en els que descriguin alguns dels objectius que hem proposat des dels quals es pronunciïn sobre la seva identitat i reflexionin en el seu projecte de futur. S’explicarà tota la proposta d’objectius pels que entenem tota persona ha de superar.

OBJECTIUS PRIORITARIS:

DETECTAR IMPEDIMENTS, DIFICULTATS, BLOQUEJOS, RESISTÈNCIES, OBSTACLES EN LA NOSTRA NATURA DEL JO I EN ELS DIFERENTS JOS AL LLARG DE LA VIDA.

POSICIONAR-SE EN ELS DILEMES QUE ES DESCRIUEN EN TOTS ELLS.

DESCRIURE ALGUNS D’AQUESTS DILEMES I DISCERNIR SOBRE EL SEU ORIGEN: CARÀCTER VS. PERSONALITAT, AUTOENGANY, RELACIONS AMB L’ENTORN.

DETECTAR ELS PUNTS FORTS ON PODER PROCEDIR CAP A L’AUTODOMINI:

COMPROMÍS (ORIENTATS, FERMESA, RICS I PROFUNDS). EXPERIMENTACIÓ, IMPLICACIÓ, EXCLUSIVA, FORMA I CONTINGUT.
TOTALITAT (CONSCIENCIACIÓ, ESTIMULACIÓ, ALLIBERACIÓ I CAPACITAT DE REFLEXIÓ I APROPIAMENT). EL CANVI I LA TRANSFORMACIÓ (MÓN DE POSSIBILITATS). DOMINI I RECERCA D’UN MATEIX.

VEU I VOCACIÓ. LLENGUATGE.

TACTE: PERCEPCIÓ, DISCERNIMENT I CONEIXEMENT PROFUND. ENTRE CONEIXEMENT I ACCIÓ. VIVENCIAR L’ESPAI, EL TEMPS, EL CÓS I LA RELACIÓ AMB EL MÓN.

MEDIS D’EXPRESSIÓ: L’ART.

“La libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de los hombres le temen tanto.”
“Los espejos se emplean para verse la cara; el arte, para verse el alma.”
“El alma es un don demasiado precioso como para que Dios se la dé al hombre por nada. Éste ha de ganarla, siendo o haciendo algo.”
“Ahora ya sabemos que el alma es el cuerpo y el cuerpo, el alma. Nos dicen que son diferentes porque quieren persuadirnos de que podemos quedarnos con nuestras almas si los dejamos esclavizar nuestros cuerpos.”
George Bernard Shaw (1856 – 1950)

En la segona part del taller indagarem sobre la proposta de l’autobiografia i el seu exercici, des de les diferents propostes expressives que existeixen. Explicarem de quins recursos disposem i indagarem en alguns. A continuació rescatarem les raons per les quals algunes persones detecten parts inèdites de les seves personalitats. Per això explicarem els conceptes de resiliència i identitat que són fonamentals, tot i que ja han sigut explicats. La resiliència verbal i la memòria identitària es conforma de processos de felicitat i d’esdeveniments agradables, això reorganitza la memòria AB a través d’una mena d’entrenament.

El primíssim fil que uneix l’ànima i el cervell: el cervell és sempre nexe entre les percepcions biològiques i les representacions mentals. A propòsit de poder crear el nostre propi univers de representacions i ens poguem reorganitzar-lo.

“los ojos de mi alma y de mi cuerpo no tienen lenguajes diferentes …”

“…mi cuerpo está hecho de tu arcilla.”…es por ello que sólo se puede vivir revestido de un manto de palabras. Aragon, le fou d’Elsa, Gallimard, “poésie”, Paris, 1963, pàg 160.

DE CUERPO Y ALMA (BORIS CYRULNIK)

POSSIBLES TEMES PER SEGUIR INDAGANT:

DIMENSIONS I EFECTES TRANSFORMADORS DE L’EXERCICI AUTOB.:
1- CAPACITATS, PERCEPCIONS, IL·LUSIÓ, LIMITACIONS I VOCACIÓ I VEU CAP A L’EMANCIPACIÓ.
2- POSSIBILITATS NOVES DES DE L’APROPIACIÓ DE LA VEU: DESCOBRIMENT I DESEMMASCARAMENT.
3- ACTE GENERATIU EXISTENCIAL.
4- DOBLE VESSANT DEL PROCÉS CERCANT UNA VEU INTERIOR I L’EXPRESSIÓ.

FINALITATS SOBRE LA REALITZACIÓ EMANCIPADORA I INTERACCIÓ AMB L’ALTRE:
1-PARAULA, POESIA I ESTÈTICA O NARRACIÓ I EL CANVI EN L’INDIVIDU.
2-SAVIESA I ÀNIMA HUMANES: OMBRA I REALITAT.
3-DIÀLEG I ENSENYANÇA DEL PODER LITERARI I DE L’ESCRIPTURA.
4-L’APROPIACIÓ DE LA VEU COM A ELECCIÓ DE VOLUNTAT.
5-ERROR I INCERTESA COM A IDEES FONAMENTALS DEL ‘JO’.

 Nuestras manos buscan la palabra no dicha